Kontaktujte nás. Máte otázky?

Vyžiadajte si informácie - napíšte nám, alebo jednoducho zavolajte

(*požadované polia

DOMEX INTERIER s.r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

ICO: 35822813, IC DPH: SK2020215329

Bankové spojenie:
císlo úctu
2924250287/1100 (TATRA BANKA)

Konatel: Ing. Alena Hasprová

  00421-2-62525014 (tel./fax)

  00421-907-733999 – anglicky a nemecky

  00421-908-764475 – francúzsky

  info@domex-interier.sk